Natuurwetpartij Nederland


Beste lezer,

Tijdens de laatstgehouden Algemene Leden Vergadering van 15 juli 2007 werd besloten om de Vereniging Natuurwetpartij met ingang van diezelfde datum te ontbinden.

Voor de duidelijkheid: de Natuurwetpartij is als politieke organisatie nu ontbonden; het gedachtegoed blijft voortbestaan!

Hommo Huizenga, Nicolette van der Stoel en Willem Nijssen hebben op verzoek van de A.L.V. het gedachtegoed vertaald in een slotmanifest. Joke Avegaart, Herman Veerkamp en Jacques Uijen hebben hierbij ondersteuning geboden.

Dit manifest is tegelijkertijd weer aanleiding om het thema 'authentiek leven' verder uit te werken. Indien u die ontwikkelingen wilt blijven volgen, kunt u de website www.authentiekleven.nl bezoeken. Ook kunt u zich opgeven voor de mailinglist, die gebruikt gaat worden voor nieuws en debat.

Veel waardering gaat uit naar alle leden voor de positieve energie, die zij al die jaren verbonden hebben aan de Natuurwetpartij.

Hartelijke groet,
namens het voormalig bestuur,
Willem Nijssen, ex-voorzitter

  

Archief

button.gif (1609 bytes) Eerdere berichten

button.gif (1609 bytes) Oorspronkelijk gedachtengoed en Programma, 1998 (3,8 MB PDF bestand)